Bluff- & -Bedrägeri Grupp Togs På Bar Gärning Av Afrikansk Polis

I veckan arresterades en kvinna från Ghana, Lucinda Aebiola, för inblandning I bedrägeri mot ett online lotteri. Den 16 december arresterades Aebiolas make, Emanuel Augustine, sedan polisen tagit honom och hans kompanjon Ravindrasingh Waccher för bedrägerier mot online lotteriet. Flera falska uttagskrav mot utländska banker, fick minnen, bärbara datorer och mobiltelefoner samt SIM-kort beslagtogs från parterna.

Polisens förhör med parterna har avslöjat att Emanuels hustru Aebiola även var involverad i att göra falska dokument för att komma åt verkliga online internet måltavlor. Myndigheterna hävdade att bedrägerigruppen försöker övertyga online användare att de vunnit enorma priser i falska lotterier. Bedrägliga eller falska dokument användes i bedrägeriförsöket, där vinnarna i det falska lotteriet ombads betala registreringsavgift för att kunna ta ut sin vinst.
Det här liknar i viss mån de så kallade nigeriabreven som cirkulerat och fortfarande cirkulerar runt internet - även om dessa mest riktat sig till enskilda personer.